Training op maat

Voor eigen klanten en ook in opdracht van andere bureaus verzorg ik trainingen op het gebied van leiderschap en persoonlijke effectiviteit.
Mijn kracht ligt in het aansluiten bij de specifieke behoefte van de organisatie en het zorgen voor de verbinding daarvan met de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers.
In Management Development programma's bied ik over het algemeen een combinatie van training, coaching en intervisie.

Trainingmodules


Op basis van de door de organisatie vastgestelde doelen en de persoonlijke leerdoelen van de trainees doe ik een voorstel voor een trainingsprogramma. Voorbeelden van basis-trainingsmodules die voor de organisatie op maat worden ingevuld zijn:
 • management en persoonlijke effectiviteit
 • zelfinzicht en inzicht in menselijke gedragspatronen
 • leiderschapsstijlen
 • leiding geven aan professionals
 • coachend leiding geven
 • gesprekken voeren
 • werken met een Persoonlijk Ontwikkel Plan
 • vergaderingen en discussies leiden
 • leiding geven aan teams
 • omgaan met conflicten
 • leiding geven aan veranderingsprocessen
 • leiden van projecten

Voor meer informatie: info@reinadewit.nl

volgende >

© 2004 by Sinx Design