Coaching

Wanneer u

  • Uw professioneel handelen verder wilt ontwikkelen
  • Inzicht wilt krijgen in complexe processen en uw eigen rol daarin
  • Uw persoonlijke kenmerkende gedragspatronen beter wilt doorgronden en leren hanteren
  • Op een werkvraag wilt reflecteren met een kritisch en betrokken buitenstaander

dan is coaching een effectief hulpmiddel.

Kenmerken van mijn aanpak


Het eerste gesprek leidt tot het vaststellen van de doelen van de coaching. De actuele vraag van de cliënt -dat wat het sterkst speelt- bepaalt de invulling van de coachingsgesprekken.

Voorzover relevant, adviseer ik een gesprek tussen coach, coachee en leidinggevende van de coachee aan het begin en einde van een coachingstraject. Doel hiervan is feedback vanuit de organisatie mee te nemen in de coaching én factoren in de organisatie die het functioneren van coachee beïnvloeden aan de orde te stellen.
In de coaching kan ik gebruik maken van een variëteit aan interventie- mogelijkheden, niet alleen in de vorm van gesprek, maar ook in de vorm van oefeningen.
Hierbij put ik uit het gedachtengoed van de Gestaltpsychologie, de Systemische benadering, Transactionele analyse, en Neuro Linguïstisch Programmeren.
Het Enneagram is één van de middelen die ik gebruik om tot een dieper inzicht te komen in eigen drijfveren en gedragspatronen.
De coaching helpt het eigen potentieel van de coachee vrij te maken.
Als coach volg ik én bied ik alternatieven.
Waar nodig bied ik praktische handvatten.

Voor meer informatie: info@reinadewit.nl

volgende >

© 2004 by Sinx Design