Profiel

Reina de Wit (1951)Sinds 1995 heb ik een eigen praktijk als procesbegeleider, trainer en coach. Ik krijg opdrachten van organisaties in het onderwijs, zorg, welzijn, overheid en (commerciële) dienstverlening.

In mijn werk maak ik gebruik van breed scala van theorieen en methodieken zoals: de Transactionele Analyse, Gestaltpsychologie, Systeembenadering en ik werk veel met het enneagram als model voor persoonlijke en spirituele groei.

Van oorsprong ben ik sociaal agoog en pedagoog. Als projectleider heb ik meegewerkt aan vernieuwingsprojecten in het voortgezet onderwijs. Vanaf 1983 heb ik gewerkt als trainer van leraren en als adviseur van scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ik heb me verder geschoold als procesbegeleider in de NOVO-opleiding, een tweejarige opleiding voor organisatieontwikkeling in het onderwijs. Vanuit mijn toenemende interesse voor menselijke dynamieken in organisaties heb ik de tweejarige innovatieve opleiding voor trainers en adviseurs gevolgd bij IAS International.

Ik maak deel uit van een netwerk van deskundige collega's die waar nodig elkaar inschakelen bij projecten (zie 'partners').

volgende >

© 2004 by Sinx Design