Teamontwikkeling

Onder teamontwikkeling versta ik het ondernemen van gerichte activiteiten om de effectiviteit van een team te vergroten.
Welke activiteiten dat zijn, hangt af van het niveau waarop de problemen zich voordoen. Het is dan ook belangrijk eerst een goede diagnose te stellen.

Zijn er onduidelijkheden in of meningsverschillen over de bestaansreden van dit team en de verwachtingen vanuit de organisatie waar dit team aan moet voldoen?
Bestaan er onduidelijkheden of meningsverschillen over wat de concrete doelen zijn waar het team aan werkt en welke resultaten behaald dienen te worden?
Is het voor iedereen duidelijk en geaccepteerd hoe de verantwoordelijkheden en taken verdeeld zijn en hoe beslissingen genomen worden?
Zijn er duidelijke afspraken over werkwijze en procedures en zijn er gezamenlijke normen over hoe de teamleden met elkaar omgaan?
Hoe staat het met de openheid naar elkaar? Spreken teamleden elkaar aan op het nakomen van afspraken en het naleven van de normen?
Zijn er moeilijkheden tussen teamleden en -leiding onderling? In hoeverre heeft dit te maken met bovenstaande punten of met verschillen in persoonlijkheid?
Welke dynamieken in de organisatie zijn van invloed op het functioneren van dit team?

Samen met de betrokkenen zoek ik naar antwoorden op deze vragen. Vervolgens doe ik voorstellen voor doelgerichte activiteiten om de effectiviteit van het team te vergroten.

Voor meer informatie: info@reinadewit.nl

 

volgende >

© 2004 by Sinx Design